Akciový fond Great value

 

Obsah této stránky má pouze informativní charakter a neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky naší investiční operace nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích.

Holánek Finance s.r.o. je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku formou akciového minifondu Great Value, srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Společnost nepodléhá dohledu České národní banky.

Minifond Great Value není otevřený podílový fond určený pro širokou veřejnost. Tento investiční nástroj je vhodný pro kvalifikované a profesionální investory. Za kvalifikovaného investora se považuje takový, který je schopen investovat minimálně částku v ekvivalentu 125 000 EUR.

 

Podmínky společné správy_Alternativní fond Great value

PRIIPs_Alternativní fond Great value

SFDR_Holánek finance s.r.o